Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony pn.:Modernizacja mostu w Nowym Świętowie nad rzeką Biała Głuchołaska


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.13.2020.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843

 

na zadanie pn.:

 

Modernizacja mostu w Nowym Świętowie nad rzeką Biała Głuchołaska

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCogłoszenie w BZP.doc (114,00KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCSIWZ.doc (658,00KB)
 

Załącznik nr 7 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa:

PDFPRZEDMIAR Most w Nowym Świętowie.pdf (44,09KB)
PDFSTWiOR.pdf (981,48KB)
ZIPdokumentacja.zip (926,38KB)
 

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ:

PDFwyjasnienia i zmiana SIWZ.pdf (753,59KB)

Wyjaśnienia SIWZ:

PDFWyjaśnienia SIWZ 16-07-2020.pdf (351,90KB)

protokół z otwarcia ofert:

PDFmodernizacja mostu-protokół z otwarcia.pdf (320,81KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór BIP.pdf (617,91KB)

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie.pdf (492,80KB)