Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Budowa przejścia dla pieszych w poziomie szyn kategorii „E” w km 5,637 linii kolejowej nr 343 relacji: Głuchołazy – Granica Państwa (Mikulovice) wraz z przebudową fragmentu sieci telekomunikacyjnej do granicy Państwa RP

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.11.2020.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843

 

 

na zadanie pn.:

 

Budowa przejścia dla pieszych w poziomie szyn kategorii „E” w km 5,637 linii kolejowej nr 343 relacji: Głuchołazy – Granica Państwa (Mikulovice) wraz z przebudową fragmentu sieci telekomunikacyjnej do granicy Państwa RP

 

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:


DOCogłoszenie w BZP.doc (115,00KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCSIWZ.doc (687,50KB)
 

Załącznik nr 7 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa

ZIPPrzejazd kolejowy -dokumnetacja przetargowa.zip (20,64MB)
 

Zmiana SIWZ:

PDFzmiana SIWZ.pdf (282,35KB)
PDFwzór umowy po zmianach.pdf (937,86KB)
 

Informacja z otwarcia:

PDFinfor. z otwarcia.pdf (303,65KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwyb. BIP.pdf (577,48KB)