Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały archiwalne

PDFUchwala Nr VI_48_15 z dnia 25 lutego 2015 r_w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf (488,07KB)
PDFUchwala Nr VIII_79_15 z dnia 29 kwietnia 2015 r_w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głuchołazy programu „Troje i więcej”.pdf (96,46KB)
PDFUchwala Nr XXXII_341_17 z dnia 28 czerwca 2017 r_w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI4715 z dnia 25 lutego 2015r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (97,32KB)
PDFUchwala Nr XXXII_343_17 z dnia 28 czerwca 2017 r_w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI4815 z dnia 25 lutego 2015r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa.pdf (864,88KB)
PDFUchwala Nr XIX_190_16 z dnia 27 kwietnia 2016 r_zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na trerenie Gminy Głuchołazy.pdf (100,51KB)
PDFUchwala Nr XIX_191_16 z dnia 27 kwietnia 2016 r_w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych od.pdf (112,50KB)
PDFUchwala Nr XXVIII_297_13 z dnia 6 marca 2013 r_w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.pdf (145,62KB)
PDFUchwała Nr XXXII_333_13_zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.pdf (76,52KB)
PDFUchwala Nr XXII_214_20 z dnia 24 czerwca 2020 r_zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty z.pdf (124,90KB)
PDFUchwała Nr XXI_208_20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf (789,98KB)
PDFUchwała XV_163_19 z dnia 27 listopada 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o okre.pdf (109,71KB)
PDFUchwala Nr VI_47_15 z dnia 25 lutego 2015 r_w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojem.pdf (100,29KB)
PDFUchwala Nr VI_49_15 z dnia 25 lutego 2015 r_w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (92,66KB)
PDFUchwała Nr XXIV_234_20 z dnia 30 września 2020r_ w sprawie uchwalenia Regulaminu ytrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.pdf (326,17KB)