Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: „Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)”


Operacja pod nazwą ,,Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.9.2020.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843

 

na zadanie pn.:

 

„Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)”

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCogłoszenie w BZP.doc (113,50KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCSIWZ.doc (859,00KB)
 

Załącznik nr 8 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa

ZIPDOKUMENTACJA PROJEKTOWA - punkt widokowy (deszczochron).zip (21,79MB)
ZIPbranza-drogowa.zip (11,42MB)
ZIPbranza-elektryczna.zip (3,52MB)
ZIPbranza-sanitarna.zip (12,09MB)
ZIPdokumenty-formalno-prawne.zip (9,67MB)
ZIPinwentaryzacja-zieleni.zip (16,25MB)
ZIPprojekt-wykonawczy-br-drogowa-pdf.zip (46,87MB)
ZIPprojekt-wykonawczy-br-elektryczna-pdf.zip (10,34MB)
ZIPprojekt-wykonawczy-br-sanitarna.zip (33,28MB)
PDFprojekty-podzialu-nieruchomosci-wykaz-zmian-gruntowych-korygowany.pdf (908,53KB)
PDFSpecyfikacja - wykonywanie nawierzchni mineralnej HanseGrand.pdf (174,87KB)
ZIPpzt.zip (12,10MB)
ZIPspecyfikacja.zip (2,64MB)
PDFzestawienie-nieruchomosci-do-przejecia-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnegokorygowany.pdf (114,45KB)
ZIPPRZEDMIARY ROBÓT.zip (424,12KB)
JPEGZałącznik Nr 1 - poglądowa mapa_DOJŚCIE DO PUNKTU WIDOKOWEGO-zmiany.jpeg (65,73KB)
JPEGZałącznik Nr 2 - poglądowa mapa_pow. do karczowania.jpeg (93,26KB)
PDFDecyzja 8.11.2016.pdf (1,78MB)
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana siwz.pdf (392,16KB)
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFinformacja o unieważnieniu postępowania.pdf (312,12KB)