Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony pod nazwą: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową w: Żłobku Miejskim oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach”


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                                            ZP.271.1.8.2020.JSz   

 

 

 

II  Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843

 

na zadanie pn.:

„Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową w:

 Żłobku Miejskim oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach”

UWAGA! Ze względu na sytuację zagrożenia zarażeniem Koronawirusem Zamawiający dopuszcza i zaleca w niniejszym postępowaniu korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowy opis składania ofert i innych dokumentów w formie elektronicznej zawiera SIWZ.

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCogłoszenie BZP.doc (123,00KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCsiwz.doc (728,50KB)
 

Załącznik nr 8 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa

PDFDecyzja 340_20_Żłobek.pdf (790,65KB)
PDFDecyzja 341_20 PSP nr 2.pdf (798,91KB)
ZIPSZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 GŁUCHOŁAZY.zip (2,59MB)
ZIPŻŁOBEK MIEJSKI GŁUCHOŁAZY.zip (2,70MB)
 

Załącznik nr 9 do SIWZ: Identyfikator postępowania na Miniportalu oraz Klucz publiczny:

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_8d32a481-a827-43e7-ac84-5281879a4988.asc (700,00)
 

Informacja z otwarcia ofert z dn. 01.07.2020r.:

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf (658,45KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór infor..pdf (1 004,74KB)