Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe pn.: „Remont (modernizacja) istniejącego placu zabaw w Wilamowicach Nyskich - I etap”

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 04.06.2020r.

 

ZP.271.2.5.2020.JSz

 

 

           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

 

Remont (modernizacja) istniejącego placu zabaw w Wilamowicach Nyskich – I etap”

 

 

 

Termin złożenia oferty: 15.06.2020r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

 

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Załączniki:

Istotne Warunki Zamówienia:

DOCiwz.doc
 

Załącznik nr 1-5 do IWZ:

DOCZałączniki 1-5 IWZ.doc
 

Załącznik nr 6 do IWZ- Wzór umowy:

DOCZałącznik 6 IWZ - wzór umowy.doc
 

Dokumentacja techniczna:

ZIPDOKUMENTACJA TECHNICZNA.zip
 

PRZEDMIAR - Wilamowice Nyskie: PDFPRZEDMIAR - Wilamowice Nyskie.pdf

Zmiana IWZ- zmiana terminu składania ofert:

PDFzmiana IWZ.pdf
 

Wyjaśnienia treści IWZ:

JPEGwyjaśnienia treści IWZ.jpeg