Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 63) w Burgrabicach – etap II”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                                                       ZP.271.1.5.2020.JSz   

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843

 

na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 63) w Burgrabicach – etap II”

 

UWAGA! Ze względu na sytuację zagrożenia zarażeniem Koronawirusem Zamawiający dopuszcza i zaleca w niniejszym postępowaniu korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowy opis składania ofert i innych dokumentów w formie elektronicznej zawiera SIWZ.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCogłoszenie o zamówieniu w BZP.doc (111,00KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCsiwz.doc (670,00KB)
 

Załącznik nr 8 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa

ZIPPrzebudowa drogi w Burgrabicach - II ETAP.zip (23,40MB)
 

Załącznik nr 9 do SIWZ: Identyfikator postępowania na Miniportalu oraz Klucz publiczny:

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_7597b8f9-59c0-45a3-a01f-36661ee6d53a.asc (700,00)
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana treści SIWZ.pdf (553,85KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

JPEGinformacja z otwarcia ofert.jpeg (62,46KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFinformacja o wyborze.pdf (706,16KB)