Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony pod nazwą: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową w: Żłobku Miejskim oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                                            ZP.271.1.7.2020.JSz   

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843

 

na zadanie pn.:

„Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową w:

 Żłobku Miejskim oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach”

UWAGA! Ze względu na sytuację zagrożenia zarażeniem Koronawirusem Zamawiający dopuszcza i zaleca w niniejszym postępowaniu korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowy opis składania ofert i innych dokumentów w formie elektronicznej zawiera SIWZ.

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCogłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCsiwz.doc
 

Załącznik nr 8 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa

ZIPDokumentacja do przetargu.zip
 

Załącznik nr 9 do SIWZ: Identyfikator postępowania na Miniportalu oraz Klucz publiczny:

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_09b6fc37-20b4-4f56-b298-f0d0689dca9c.asc
 

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ wraz  z załącznikami:

PDFwyjaśnienia i zmiana SIWZ.pdf

PDFOBMIAR_Kotłownia gazowa dla Szkoły Podst..pdf
PDFOBMIAR_Kotłownia gazowa w Żłobku Miejskim.pdf
 

Otwarcie ofert:

PDFotwarcie ofert.pdf
 

Otwarcie ofert-sprostowanie:

PDFotwarcie sporostowanie.pdf
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFinformacja o unieważnieniu.pdf