Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                                  ZP.271.1.4.2020.JSz   

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843

na zadanie pn.:

 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu

dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych  jednostek organizacyjnych

 

 

UWAGA! Ze względu na sytuację zagrożenia zarażeniem Koronawirusem Zamawiający dopuszcza i zaleca w niniejszym postępowaniu korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowy opis składania ofert i innych dokumentów w formie elektronicznej zawiera SIWZ.

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu:

DOCogłoszenie BZP.doc (87,50KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty wraz z formularzem cenowym, istotne postanowienia umowy):

DOCsiwz-gaz 2020-2021.doc (1,00MB)
 

Załącznik nr 6 do SIWZ: szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia- Wykaz PPG

XLSZał. nr 6- Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia -wykaz PPG.xls (71,50KB)
 

Załącznik nr 8 do SIWZ: Identyfikator postępowania na Miniportalu oraz Klucz publiczny:

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_9432af93-0e30-47aa-bc3a-c4903d10b5f7.asc (700,00)
 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ:

PDFwyjasnienia i zmiana SIWZ.pdf (1,78MB)
 

Załączniki do wyjaśnienia i zmiany SIWZ:

DOCFormularz cenowy -po zmianach.doc (521,50KB)
XLSzal-nr-6-szczegolowy-wykaz-przedmiotu-zamowienia-wykaz-ppg po zmianach.xls (72,00KB)
 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z 08.05.:

PDFwyjaśnienia i zmiana SIWZ 08..05..pdf (405,41KB)
 

Załączniki do wyjaśnienia i zmiany SIWZ:

DOCFormularz cenowy -po zmianach 08.05..doc (521,50KB)
XLSzal-nr-6-szczegolowy-wykaz-przedmiotu-zamowienia-wykaz-ppg po zmianach 08.05..xls (72,00KB)
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie.pdf (257,78KB)