Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.3.2020.JSz   

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843

 

na zadanie pn.:

 

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy

 

UWAGA! Ze względu na sytuację zagrożenia zarażeniem Koronawirusem Zamawiający dopuszcza i zaleca w niniejszym postępowaniu korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowy opis składania ofert i innych dokumentów w formie elektronicznej zawiera SIWZ.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu:

DOCogłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty, wzór umowy):

DOCsiwz-utrzymanie terenów zielonych 2020.doc
 

Załącznik nr 8 do SIWZ: specyfikacja techniczna utrzymania terenów zielonych

PDFPARK_SKŁODOWSKIEJ.pdf
DOCspecyfikacja zieleń 2020.doc
DOCWykaz pozostałych elementów zieleni miejskiej 2017 A.doc
DOCwykaz terenów trawiastych 2020 A.doc
 

Załącznik nr 9 do SIWZ: Identyfikator postępowania na Miniportalu oraz Klucz publiczny:

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_17af226b-3733-4ebf-b10b-e27abc59ac38.asc
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinfor. z otwarcia ofert.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór BIP.pdf