Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszo rowerowej przy Stadionie Miejskim

Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym

nr RPOP.03.01.01-16-0001/18-00

 

                                  

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 27.01.2020r.

 

ZP.271.2.1.2020.JSz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pod nazwą:

 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

 

przy realizacji zadania: „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszo rowerowej przy Stadionie Miejskim w systemie zaprojektuj i wybuduj”

 

Termin złożenia oferty : 03.02.2020r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Załączniki:

Istotne Warunki Zamówienia:

DOCiwz.doc
 

Zał. nr 1-4 do IWZ:

DOCZałączniki 1-4 IWZ.doc
 

Zał. nr 5 do IWZ - wzór umowy:

DOCZałącznik nr 5 - wzór umowy.doc
 

Zmiana treści IWZ:

JPEGzmiana IWZ.jpeg
 

Protokół wyboru z dnia 04.02.2020r.:

PDFprotokół wyboru.pdf