Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.33.2019.JSz    

 

 

 

II Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843

 

na zadanie pn.:

 

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich

 

Ogłoszenie w BZP:

DOCogłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym wzory dokumentów i oświadczeń, wzór umowy, Wzór Formularza oferty):

DOCsiwz komunikacja - gminne przewozy pasażerskie1.doc
 

Załącznik nr 9 do SIWZ:

PDFZarządzenie nr 393-PR.84.2019.pdf
PDFZarządzenie nr 530-PR.113.2019.pdf
 

Załącznik nr 10 do SIWZ (szacunkowe zestawienie dni/ilości wozokilometrów):

ODSZestawienie komunikacja II — I-XII.2020 - do przetargu.ods
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty :

PDFwybór-informacja.pdf