Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zapytanie ofertowe: „Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie boiska sportowego w Nowym Świętowie – I etap”

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 06.11.2019r.

 

ZP.271.2.15.2019.JSz

 

 

 

 II   ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

 

                               Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie boiska sportowego w Nowym Świętowie – I etap”

 

 

 

Termin złożenia oferty : 14.11.2019r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

 

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

Istotne Warunki Zamówienia:

DOCiwz.doc
 

Załączniki nr 1-5 do IWZ:

DOCZałączniki 1-5 IWZ.doc
 

Załącznik nr 6 do IWZ:

DOCZałącznik 6 IWZ - wzór umowy.doc
 

Załącznik nr 7 do IWZ- Dokumentacja techniczna:

PDFczęści opisowa do projektu zagospodarowania.pdf
PDFczęść opisowa do projektu budowlanego.pdf
PDFelewacja.pdf
PDFfundamenty.pdf
PDFinformacja bioz.pdf
PDFKonstrukcja ramy 1_W.pdf
PDFmetryka z zawartością.pdf
PDFprojekt zagospodarowania.pdf
PDFPrzekrój A-A.pdf
PDFPłatwie 2_W.pdf
PDFRzut dachu.pdf
PDFSPECYFIKACJA_Nowy świętów wiata rekreacyjna 2018.pdf
PDFZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.pdf
PDFfundament W_1.pdf
PDFmetryka projektu wykonawczego.pdf
PDFOPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.pdf
PDFPłatew W_3.pdf
PDFRama W_2.pdf
PDFŚciągi W_4.pdf
JPEGIMG_6830.jpeg
JPEGIMG_6831.jpeg
PNGI ETAP_MAPA.png
PDFWiata rekreacyjna osie 1-3 przedmiar.pdf
JPEGMapa.jpeg
 

Protokół z wyboru:

PDFprotokół z wyboru.pdf
 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

DOCinformacja o udzieleniu zamówienia.doc