Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o udzieleniu zamówienia: „Budowa ścieżek rowerowych typu singletrack na Górze Parkowej w Głuchołazach tzw. „Złotych Ścieżek” – IV część”

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

 

                                                                                                                                             Głuchołazy, dnia 19.08.2019r.

 

ZP.271.2.13. 2019.JSz  

                                              

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

postępowanie przeprowadzono w trybie udzielenia zamówienie bezpośrednio jednemu wykonawcy (transakcja bezpośrednia)  na realizację zadania pod nazwą:

 Budowa ścieżek rowerowych typu singletrack na Górze Parkowej w Głuchołazach tzw. „Złotych Ścieżek” – IV część”

 

 

1. Zgodnie z wnioskiem  i dla potrzeb Wydziału IE Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na podstawie rozdz. 3 pkt. 2  ppkt 4) lit. m) Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy  oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1364-PR.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014r (ze zmianami)  przeprowadzono postępowanie w celu udzielenia  zamówienia publicznego na  niniejsze zadanie.

 

2.  W dniu 24.07.2019r. zaproszenie do negocjacji warunków realizacji zamówienia wraz z załącznikami  zostało wysłane do Wykonawcy „Beskidia Wiktor Zemanek” z/s 43-370 Szczyrk ul. Spacerowa 40.

 

3. Negocjacje odbyły się drogą elektroniczną (mailowo). Wykonawca przesłał wszelkie niezbędne dokumenty w tym ofertę cenową realizacji zamówienia.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zaproponował kwotę brutto: 149.900 ,00 zł w tym za wykonanie I etapu kwotę: 74.990,00 zł, II etapu: 52.380,oo zł, III etapu: 22.530,00 zł

 

4. Wykonawca składając ofertę cenową przyjął również pozostałe warunki realizacji zamówienia określone w zaproszeniu do negocjacji oraz we wzorze umowy.

 

5. W dniu  19.08.2019r. z Wykonawcą : „Beskidia Wiktor Zemanek” z/s 43-370 Szczyrk ul. Spacerowa 40  została zawarta umowa na realizację niniejszego zamówienia.