Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Budowa fragmentu oświetlenia ulicznego przy ul. Ornowskiego i Lutosławskiego na działkach o nr ewid. gruntu 1676/9, 1866/14, 1938/24 w Głuchołazach

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.21.2019.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.

na zadanie pn.:

 

 

Budowa fragmentu oświetlenia ulicznego przy ul. Ornowskiego i Lutosławskiego na działkach o nr ewid.  gruntu 1676/9, 1866/14, 1938/24 w Głuchołazach

 

 

                                                       

 

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych:

DOCogłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym wzory oświadczeń i dokumentów, wzór formularza oferty, wzór umowy):

DOCSIWZ oświetlenie.doc
 

Dokumentacja techniczna:

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:

PDFrys_1 projekt.pdf
PDFrys_10 fundament.pdf
PDFrys_2 ewidencja 1_500.pdf
PDFrys_3 skala 1_10000.pdf
PDFrys_4 schemat.pdf
PDFrys_5 URBINO.pdf
PDFrys_6 URBINI.pdf
PDFrys_7 słup_S50PC3.pdf
PDFrys_8 słup_S70PC3.pdf
PDFrys_9 wysięgnik WNT.pdf
 

OPIS TECHNICZNY:

Z01Projekt Głuchołazy Ornowskiego.z01
Z02Projekt Głuchołazy Ornowskiego.z02
ZIPProjekt Głuchołazy Ornowskiego.zip
 

PRZEDMIAR:

PDFUM GLU OSWIETLENIE ORNOWSKIEGO_LUTOSLAWSKIEGO_przedmiar.pdf
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

PDFSST oświetlenie Głuchołazy Ornowskiego.pdf
 

ZAŁĄCZNIK NR 1:

PDFZAŁĄCZNIK NR 1.pdf
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana siwz-oświetlenie.pdf
 

Wzór umowy po zmianach:

DOCumowa po zmianach.doc
 

Zmian ogłoszenia w BZP:

DOCzmiana ogłoszenia w BZP.doc
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana treści SIWZ II.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór BIP.pdf