Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zadaszenie części trybun na stadionie miejskim w Głuchołazach


 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.20.2019.JSz    

 

 

 

 

 

III Przetarg nieograniczony

 

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

    Zadaszenie części trybun na stadionie miejskim w Głuchołazach

 

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych:

DOCogłoszenie BZP.doc (102,00KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym: formularz oferty, wzory oświadczeń i dokumentów, wzór umowy):

DOCSIWZ zadaszenie.doc (675,50KB)

Dokumentacja przetargowa wraz z przedmiarem:

DOKUMENTACJA:

PTZ:

PDF1PZT rysunek.pdf (4,56MB)
PDF1_PZT_opis_Trybuny.pdf (119,09KB)
 

ARCHITEKTURA:

PDF1A.pdf (6,60MB)
PDF2A.pdf (553,83KB)
PDF2_ARCH_opis_Trybuny.pdf (350,74KB)
PDF3A.pdf (363,46KB)
PDF4A.pdf (1,42MB)
PDF5A.pdf (406,22KB)
PDF6A.pdf (355,18KB)
PDF7A.pdf (324,14KB)
 

KONSTRUKCJA:

PDF2016_Zadaszenie trybuny GŁUCHOŁAZY_kon_v.1.0-01_SCHEMATY.pdf (288,31KB)
PDF2016_Zadaszenie trybuny GŁUCHOŁAZY_kon_v.1.0-02_Stopy.pdf (385,70KB)
PDF2016_Zadaszenie trybuny GŁUCHOŁAZY_kon_v.1.0-03_Rm.W-1.pdf (181,34KB)
PDF2016_Zadaszenie trybuny GŁUCHOŁAZY_kon_v.1.0-04_Rm.W-2.pdf (186,03KB)
PDF2016_Zadaszenie trybuny GŁUCHOŁAZY_kon_v.1.0-05_Przekroje.pdf (526,96KB)
PDFOpis techniczny z obliczeniami ZADASZENIE TRYBUN - Głuchołazy.pdf (1,39MB)
 

ELEKTRYKA:

PDF1E.pdf (468,05KB)
PDFElektryka_opis_Trybuny.pdf (83,52KB)
 

SANITARKA:

PDF1S.pdf (398,26KB)
PDF2S.pdf (344,23KB)
PDF5_Sanitarka_opis_Trybuny.pdf (64,96KB)
 

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:

PDF6a_BIOZ_opis_Trybuny.pdf (95,40KB)
TIFSKM_C22719020814220.tif (1,32MB)
 

KOSZTORYSY, SPECYFIKACJE, ITP.:

DOCSTWIORB ZADASZENIE TRYBUN.doc (363,50KB)
PDFSTWIORB ZADASZENIE TRYBUN.pdf (519,57KB)
 

DECYZJA POZWOLENIE BUDOWLANE:

PDFdecyzja pozwolenia budowlanego.pdf (234,28KB)
 

PRZEDMIAR:

PDFzadaszenie trybun 6_12 przedmiar.pdf (260,00KB)
 

ZAŁĄCZNIKI NR 1:

PDF01_Rzut przyziemia czesc 1 Architektura.pdf (802,54KB)
PDF01_SCHEMATY Konstrukcja.pdf (338,02KB)
PDF02_Rzut połaci dachowej Czesc I Architektura.pdf (403,71KB)
PDF03_Elewacja Wschodnia Czesc 1 Architektura.pdf (966,62KB)
PDF04_Elewacja Północna Czesc 1 Architektura.pdf (450,22KB)
PDF05_Przekrój A-A Czesc 1 Architektura.pdf (556,70KB)
PDFPZT Cześc I OSIE.pdf (3,58MB)
 

 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert-zadaszenie trybun.pdf (300,40KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór BIP.pdf (566,87KB)