Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zadaszenie części trybun na stadionie miejskim w Głuchołazach


 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.20.2019.JSz    

 

 

 

 

 

III Przetarg nieograniczony

 

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

    Zadaszenie części trybun na stadionie miejskim w Głuchołazach

 

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych:

DOCogłoszenie BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym: formularz oferty, wzory oświadczeń i dokumentów, wzór umowy):

DOCSIWZ zadaszenie.doc

Dokumentacja przetargowa wraz z przedmiarem:

DOKUMENTACJA:

PTZ:

PDF1PZT rysunek.pdf
PDF1_PZT_opis_Trybuny.pdf
 

ARCHITEKTURA:

PDF1A.pdf
PDF2A.pdf
PDF2_ARCH_opis_Trybuny.pdf
PDF3A.pdf
PDF4A.pdf
PDF5A.pdf
PDF6A.pdf
PDF7A.pdf
 

KONSTRUKCJA:

PDF2016_Zadaszenie trybuny GŁUCHOŁAZY_kon_v.1.0-01_SCHEMATY.pdf
PDF2016_Zadaszenie trybuny GŁUCHOŁAZY_kon_v.1.0-02_Stopy.pdf
PDF2016_Zadaszenie trybuny GŁUCHOŁAZY_kon_v.1.0-03_Rm.W-1.pdf
PDF2016_Zadaszenie trybuny GŁUCHOŁAZY_kon_v.1.0-04_Rm.W-2.pdf
PDF2016_Zadaszenie trybuny GŁUCHOŁAZY_kon_v.1.0-05_Przekroje.pdf
PDFOpis techniczny z obliczeniami ZADASZENIE TRYBUN - Głuchołazy.pdf
 

ELEKTRYKA:

PDF1E.pdf
PDFElektryka_opis_Trybuny.pdf
 

SANITARKA:

PDF1S.pdf
PDF2S.pdf
PDF5_Sanitarka_opis_Trybuny.pdf
 

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:

PDF6a_BIOZ_opis_Trybuny.pdf
TIFSKM_C22719020814220.tif
 

KOSZTORYSY, SPECYFIKACJE, ITP.:

DOCSTWIORB ZADASZENIE TRYBUN.doc
PDFSTWIORB ZADASZENIE TRYBUN.pdf
 

DECYZJA POZWOLENIE BUDOWLANE:

PDFdecyzja pozwolenia budowlanego.pdf
 

PRZEDMIAR:

PDFzadaszenie trybun 6_12 przedmiar.pdf
 

ZAŁĄCZNIKI NR 1:

PDF01_Rzut przyziemia czesc 1 Architektura.pdf
PDF01_SCHEMATY Konstrukcja.pdf
PDF02_Rzut połaci dachowej Czesc I Architektura.pdf
PDF03_Elewacja Wschodnia Czesc 1 Architektura.pdf
PDF04_Elewacja Północna Czesc 1 Architektura.pdf
PDF05_Przekrój A-A Czesc 1 Architektura.pdf
PDFPZT Cześc I OSIE.pdf
 

 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert-zadaszenie trybun.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór BIP.pdf