Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o udzieleniu zamówienienia na realizację zadania: „Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom „SENIOR+ w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pod nazwą:

 

Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom „SENIOR+

w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Głuchołazy, informuje, że w dniu 23 lipca 2019r.  udzieliła zamówienia na zadanie pod nazwą  Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom „SENIOR+ w systemie zaprojektuj i wybuduj niżej wymienionemu  Wykonawcy:

 

 

Zakład Remontowo – Budowlany i Betoniarski Czarnecki Wiesław

 48-385 Otmuchów ul. Krzywoustego 17

 

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone było w trybie z wolnej  ręki, gdzie Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec Wykonawcy podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy została ustalona na kwotę 850.000,00 zł brutto.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki:

PDFsenior+.pdf