Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont korytarzy i schodów w budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach – obejmujący bieg klatki schodowej od parteru do pierwszego piętra oraz pierwszego pietra

                                  

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 13.06.2019r.

 

ZP.271.2.11.2019.JSz

 

 

           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

 

Remont korytarzy i schodów w budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach – obejmujący bieg klatki schodowej od parteru do pierwszego piętra oraz pierwszego piętra

 

 

 

 

Termin złożenia oferty : 24.06.2019r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

 

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

Istotne Warunki Zamówienia:

DOCiwz.doc
 

Załączniki nr 1-4 do IWZ:

DOCZałączniki 1-4 IWZ.doc
 

Załącznik nr 5 do IWZ- wzór umowy:

DOCXZałacznik nr 5 - wzór umowy.docx
 

Dokumentacja techniczna- przedmiar:

PDFprzedmiar I piętro.pdf
 

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania:

DOCinformacja o udzieleniu zamówienia.doc