Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki w systemie zaprojektuj i wybuduj

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00

 

 

 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                                                ZP.271.1.14.2019.JSz    

 

 

 

II Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki

w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:

DOCogłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

(w tym wzory dokumentów i oświadczeń , wzór formularza oferty, wzór umowy)

DOCSIWZ Targowisko.doc
 

Dokumentacja techniczna:

PDFPFU.pdf
PDFprzedmiar.pdf
PDFrysunki.pdf
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana SIWZ.pdf
 

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCzmiana ogłoszenia w BZP.doc
 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ:

PDFwyjaśnienie i zmiana SIWZ.pdf
 

Zmian ogłoszenia w BZP:

DOCzmiana ogłoszenia w BZP II.doc
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana SIWZ III.pdf
 

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCzmiana ogłoszenia BZP III.doc
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana siwz IV.pdf
 

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCzmiana ogłoszenia w BZP IV.doc
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana SIWZ V.pdf
 

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCzmiana ogłoszenie w BZP V.doc
 

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ:

PDFwyjaśnienie, zmiana siwz s.1.pdf
PDFwyjaśnienie, zmiana siwz s.2.pdf
 

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCzmiana ogłoszenia w BZP VI.doc
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert-targowisko.pdf
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFinfor. o unieważnieniu.pdf