Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Burgrabice – etap I


 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.12.2019.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Burgrabice – etap I

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:

DOCogłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty, wzór umowy):

DOCSIWZ droga Burgrabice.doc
 

Dokumentacja techniczna:

Dokumentacja formalno-prawna:

PDFlicencja_interesantGG-III.6642.2236.2018.JB.pdf
PDFpelnomocnictwo.pdf
PDFZgłoszenie robót - droga Burgrabice.pdf
 

Projekt budowlany:

PDFPROJEKT BUDOWLANY-PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH w m BURGRABICE.pdf
 

Rysunki:

DWFPLAN SYTUACYJNY ISTNIEJĄCY NR 2 Burgrabice.dwf
DWFPLAN SYTUACYJNY ORIENTACYJNY RYS NR 1 Burgrabice.dwf
DWFPROFIL PODŁUŻNY RYS NR 4-1 Burgrabice.dwf
DWFPROFIL PODŁUŻNY RYS NR 4-2 Burgrabice.dwf
DWFPROFIL PODŁUŻNY RYS NR 4-3 Burgrabice.dwf
DWFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYS NR 3-1 Burgrabice.dwf
DWFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYS NR 3-2 Burgrabice.dwf
DWFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYS NR 3-3 Burgrabice.dwf
DWFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY RYS NR 6 Burgrabice.dwf
DWFPRZEKRÓJ NORMALNY RYS NR 5 Burgrabice.dwf
PDFPLAN SYTUACYJNY ISTNIEJĄCY NR 2 Burgrabice.pdf
PDFPLAN SYTUACYJNY ORIENTACYJNY RYS NR 1 Burgrabice.pdf
PDFPROFIL PODŁUŻNY RYS NR 4-1 Burgrabice.pdf
PDFPROFIL PODŁUŻNY RYS NR 4-2 Burgrabice.pdf
PDFPROFIL PODŁUŻNY RYS NR 4-3 Burgrabice.pdf
PDFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYS NR 3-1 Burgrabice.pdf
PDFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYS NR 3-2 Burgrabice.pdf
PDFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYS NR 3-3 Burgrabice.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY RYS NR 6 Burgrabice.pdf
PDFPRZEKRÓJ NORMALNY RYS NR 5 Burgrabice.pdf
 

STWiORB:

PDFSTWiORB-droga dojazdowa do gruntów rolnych w m Burgrabice.pdf
 

Przedmiar droga Burgrabice:

PDFPRZEDMIAR-DROGA BURGRABICE.pdf
 

Załącznik nr 1 -Burgrabice -zakres inwestycji- ETAP I:

PDFZałącznik nr 1-Burgrabice - zakres inwestycji - ETAP I.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert w dn. 24.05.2019r.

PDFinfor. z otwarcia ofert.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

PDFinformacja o wyborze.pdf