Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Porady prawne

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY

 

Na terenie Gminy Głuchołazy od dnia 1 stycznia 2019 r. kontynuowana jest działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Głuchołaskim Centrum Wolontariatu ul. Kościuszki 33 (tel. kontaktowy 502 341 863). Punkt prowadzony jest przez Fundację Badań Nad Prawem z siedzibą we Wrocławiu.

 

Nieodpłatne usługi prawne świadczone są dla mieszkańców Gminy Głuchołazy codziennie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ( w tym świąt państwowych) cztery godziny dziennie przez pięć dni w tygodniu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Poniedziałek: od godz. 8:00 do 12:00

Wtorek: od godz. 8:00 do 12:00

Środa: od godz. 8:00 do 12:00

Czwartek: od godz. 8:00 do 12:00

Piątek: od godz.  8:00 do 12:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna OBEJMUJE:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pk 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  3a. nieodpłatną mediację, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu  sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

NIE OBEJMUJE SPRAW  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2017
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  25-11-2017 13:10
  przez: Paweł Będzmirowski
 • zmodyfikowano:
  17-01-2019 13:48
  przez: Mateusz Meres
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 439
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl