Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów

Burmistrz Głuchołaz

informuje, że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

 

Zmiana ustawy przywraca prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br.zobowiązany będzie dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 • Organ przyjmujący zgłoszenie, przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których ustali gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm.

 • Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

 • W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew.

 • Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

 • Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej

 • W przypadku wszystkich innych podmiotów oraz osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 5 (parter).

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz telefonicznie pod nr tel. 774092132, 774092130.


 

PDFZgłoszenie usunięcia drzew.pdf
​​​​​​​PDFWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2017
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  25-11-2017 12:25
  przez: Paweł Będzmirowski
 • zmodyfikowano:
  31-05-2019 13:50
  przez: Mateusz Meres
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 479
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl