Przejdź do treści strony WCAG

Gospodarka odpadami

Podmioty posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych