Gmina Głuchołazy

Biuletyn Informacji Publicznej

2019

Burmistrz Głuchołaz

 

informuje o rozpoczęciu naboru propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2019 rok.

 

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego, w którym to bezpośrednio mieszkańcy zdecydują o przeznaczaniu środków w tym roku budżetowym. Każdy z mieszkańców gminy może złożyć wniosek,  który przyczyni się do poprawy jakości życia w jego najbliższym otoczeniu. Projekty można składać zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik w dwóch kategoriach: ,,duże projekty” i ,,małe projekty”.

Kwota przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego w 2019r. wynosi 200 000 zł.

 Kwota środków przeznaczonych na realizację działań w ramach „budżetu

obywatelskiego” zostaje podzielona na jeden okręg miejski i dwa okręgi wiejskie

1) okręg miejski - obejmuje teren miasta Głuchołazy;

2) okręg wiejski nr 1 - obejmuje sołectwa: Bodzanów, Charbielin, Jarnołtówek, Konradów, Nowy Las, Podlesie, Pokrzywna;

3) okręg wiejski nr 2 - obejmuje sołectwa: Biskupów, Burgrabice, Gierałcice, Markowice, Nowy Świętów, Polski Świętów, Sławniowice, Stary Las, Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie;

Zgłaszane projekty muszą być poparte minimum przez:

 1. w okręgu miejskim – 10 mieszkańców
 2. w okręgu wiejskim nr 1 – 4 mieszkańców
 3. w okręgu wiejskim nr 2 – 4 mieszkańców

Podział kwoty na poszczególne kategorie projektów przedstawia się następująco:

1. Kwota przeznaczona na ,,duże projekty” zlokalizowane w:

1) obszarze okręgu miejskiego wynosi 80 tys. zł

2) na obszarze okręgu wiejskiego nr 1 wynosi 40 tys. zł

3) na obszarze okręgu wiejskiego nr 2 wynosi 40 tys. zł

2. Kwota przeznaczona na ,,małe projekty" zlokalizowane w :

1) obszarze okręgu miejskiego wynosi 20 tys. zł - ,,małe projekty" do 10 tys. zł

2) na obszarze okręgu wiejskiego nr 1 wynosi do 10 tys. zł

3) na obszarze okręgu wiejskiego nr 2 wynosi do 10 tys. zł

Zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z obowiązującymi dokumentami strategicznymi gminy i przepisami prawa. Wszyscy mieszkańcy, będą mieli możliwość oddania głosu na jedną z propozycji, z zastrzeżeniem iż w przypadku osób poniżej 13 roku życia podpis składa opiekun prawny, i współdecydować o tym jakie zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę Głuchołazy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego można realizować:

 • Przedsięwzięcia stanowiące zadania własne gminy zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym m.in.:

- Budowa lub remont obiektów, dróg będących własnością gminy

- Budowa lub remont placów zabaw, miejsc rekreacji.

- Wydarzenie kulturalne

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2019 rok

 

 • Zgłaszanie wniosków                                          21.03 – 08.04.2019
 • Weryfikacja zgłoszonych wniosków                   09.04.– 26.04.2019
 • Ogłoszenie listy wniosków                                              29.04.2019
 • Głosowanie                                                                      09.05.2019
 • Ogłoszenie wyników                                                        20.05.2019

 

Wnioski z propozycjami zadań będzie można składać do dnia 8 kwietnia 2019r.

 

Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej wraz z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy jest dostępny na stronie internetowej www.nowe.glucholazy.pl

 

Zgłoszenie zadań do realizacji odbywa się w formie pisemnej:

 • na adres pocztowy: Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy (sekretariat pok. Nr 11)
 • drogą elektroniczną (skan wniosku wraz z listą osób popierających inicjatywę na adres ).

 

Uchwała  nr V/60/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie

ustalenia zasad  i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy oraz Zarządzenie NR 156-PR.38.2019 Burmistrza Głuchołaz z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie określenia planowanej kwoty wydatków i harmonogramu budżetu obywatelskiego

na rok 2019, dostępne są na stronie internetowej: www.nowe.glucholazy.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2019.

Informacje udzielane są także pod numerem telefonu 77 4092120/117, osobiście w Urzędzie Miejskim (pok. nr 12) oraz pod adresem mail

 

Informacja dotycząca Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2019 rok

 

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr V/60/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy ,,propozycje zadań są zgłaszane wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, przez osoby zamieszkujące na terenie Gminy Głuchołazy.”


DOCformularz zgłoszenia zadania zał. 1 Budżet Obywatelski.doc
PDFUchwała w sprawie konsultacji dot. Budżetu Obywatelskiego.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza w sprawie kwoty i Harmogramu Budżetu Obywatelskego Gminy Głuchołazy na 2019.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2019
  przez: Mateusz Meres
 • opublikowano:
  12-03-2019 13:34
  przez: Mateusz Meres
 • zmodyfikowano:
  25-03-2019 08:06
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 55
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×