Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pod nazwą: „Kompleks turystyczno-rekreacyjny w miejscowości Jarnołtówek”

Nr 00280-6935-UM0810519/18

 

 

Operacja pod nazwą ,,Kompleks turystyczno-rekreacyjny w m. Jarnołtówek" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

 

ZP.271.2. 23.2018.JSz

                                                                                                                                                            Głuchołazy dnia 30.10.2018r.

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pod nazwą:

 

Kompleks turystyczno-rekreacyjny w miejscowości Jarnołtówek”

 

Działając na podstawie Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1364-PR.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014r., zmienionym Zarządzeniem Nr 1620-PR.376/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014r oraz Zarządzeniem Nr 514-RP.112.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 11 lutego 2016r. - Zamawiający - Gmina Głuchołazy, informuje, że w dniu 30.10.2018r.  udzieliła zamówienia na realizację zadania  Wykonawcy:

 

Usługi Budowlane i Roboty Ziemne Waldemar Miksa

48-340 Głuchołazy, ul. Lutosławskiego 36

 

Niniejsze postępowanie nie podległo rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone było w trybie - bezpośredniego udzielenia zamówienia - wybór wykonawcy w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z:

 1. art. 43a ust. 5c Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 20 luty 2015r. tj.  (Dz.U. z 2018r. poz. 627),
 2. § 10 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 luty 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (DZ.U. z 2018r. poz. 396),
 3. rozdz. 3 pkt. 2 ppkt. 1  lit.m) Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1364-PR.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014r., zmienionym Zarządzeniem Nr 1620-PR.376/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014r oraz Zarządzeniem Nr 514-RP.112.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 11 lutego 2016r.

 

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy została ustalona na kwotę 155.659,42 zł brutto.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-10-2018
  przez: Joanna Sznajder
 • opublikowano:
  31-10-2018 07:44
  przez: Joanna Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 99
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl