Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Odpady komunalne - uchwały

PDFUchwała XV_163_19 z dnia 27 listopada 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o okre.pdf
PDFUchwala Nr VI_47_15 z dnia 25 lutego 2015 r_w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojem.pdf
PDFUchwala Nr VI_48_15 z dnia 25 lutego 2015 r_w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf
PDFUchwala Nr VI_49_15 z dnia 25 lutego 2015 r_w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwala Nr VIII_79_15 z dnia 29 kwietnia 2015 r_w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głuchołazy programu „Troje i więcej”.pdf
PDFUchwala Nr XIX_190_16 z dnia 27 kwietnia 2016 r_zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na trerenie Gminy Głuchołazy.pdf
PDFUchwala Nr XIX_191_16 z dnia 27 kwietnia 2016 r_w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych od.pdf
PDFUchwala Nr XXVIII_297_13 z dnia 6 marca 2013 r_w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.pdf
PDFUchwala Nr XXXII_341_17 z dnia 28 czerwca 2017 r_w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI4715 z dnia 25 lutego 2015r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwala Nr XXXII_342_17 z dnia 28 czerwca 2017 r_w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.pdf
PDFUchwala Nr XXXII_343_17 z dnia 28 czerwca 2017 r_w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI4815 z dnia 25 lutego 2015r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_333_13_zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  06-09-2018
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  06-09-2018 13:35
  przez: Paweł Będzmirowski
 • zmodyfikowano:
  29-01-2020 12:58
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 598
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 409 21 00
fax: 77 409 21 01
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl