Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

IV zapytanie ofertowe:"Budowa dwóch siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu i gier w miejscowości Głuchołazy w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariancie podstawowym" nr ZP.271.2.15.2018.JS

Nr ZP.271.2.15.2018.JS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Głuchołazy reprezentowana przez Burmistrza Głuchołaz

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

„Budowa dwóch siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu i gier w miejscowości Głuchołazy w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariancie podstawowym” obejmujących części:

- nr 1 - Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i gier, dz. nr 1653/42 przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach

- nr 2 - Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i gier, dz. nr 132/16 przy ul. Kościuszki w Głuchołazach

Termin złożenia oferty: 30.08.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

 

Załączniki:

Istotne Warunki Zamówienia

ZIPIWZ.zip

Informacja o unieważnieniu postępowania

PDFinfor. o unieważnieu post..pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-08-2018
  przez: Joanna Sznajder
 • opublikowano:
  22-08-2018 15:11
  przez: Joanna Sznajder
 • zmodyfikowano:
  31-08-2018 08:46
  przez: Joanna Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 132
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 409 21 00
fax: 77 409 21 01
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl