Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Stanu Cywilnego

Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje Kierownik - mgr Grażyna Struzik

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu stanu cywilnego, a w szczególności: przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa; organizacja  uroczystości związanych z zawarciem związku małżeńskiego, nadaniem imion, długoletnim pożyciem małżeńskim; sporządzanie aktów małżeństwa, urodzeń i zgonów; prowadzenie ksiąg aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, aktów zbiorowych, dokonywanie  wzmianek dodatkowych  i przypisków, wystawianie wypisów i zaświadczeń; prowadzenie kartoteki lub skorowidza aktu stanu cywilnego,
 2. wydawanie decyzji przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności: odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, prostowanie oczywistych błędów pisarskich; uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego; wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą; sporządzanie aktu stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego; wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą z cudzoziemcem; wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa poza stałym miejscem zamieszkania; wydawanie decyzji na skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa; występowanie z wnioskami do sądów o unieważnienie bądź sprostowanie aktów stanu cywilnego, w razie błędnego lub nieścisłego zredagowania,
 3. prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej,
 4. współdziałanie z sądami i administracją rządową w zakresie rejestracji stanu cywilnego, oraz kancelariami kościelnymi.
Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2017
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  24-11-2017 14:23
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 541
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 409 21 00
fax: 77 409 21 01
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl