Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Inspektorat Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Pracą Inspektoratu kieruje Kierownik - mgr Zdzisław Orzeł

Do zakresu działania należy:

 1. planowanie i organizacja pracy w zakresie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych,
 2. planowanie operacyjne, w tym: opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności planu OC miasta i gminy; planowanie i organizacja systemu kierowania obroną cywilną; planowanie i organizacja wykonawstwa zadań związanych z osiąganiem podwyższonej i pełnej gotowości w zakresie OC; zorganizowanie i przygotowanie do działania sił OC; utrzymanie w aktualnym stanie planów działania formacji OC; planowanie i utrzymanie w gotowości do użycia wyznaczonych sił i środków OC do likwidacji skutków klęsk żywiołowych, awarii i katastrof; opracowywanie i utrzymanie w aktualności planu rozśrodkowania i ewakuacji ludności; planowanie i organizacja ochrony obiektów gospodarki narodowej kategorii II i III oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie; współdziałanie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w zakresie pomocy ludności poszkodowanej,
 3. przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania (PO i AL.) oraz systemu wykrywania skażeń,
 4. planowanie i realizacja przedsięwzięć inżynieryjno – technicznych,
 5. planowanie i organizacja działalności szkoleniowo – popularyzacyjnej,
 6. zapewnienie zaopatrzenia materiałowo – technicznego jednostkom podległym,
 7. ustalenie zakresu zadań obronnych, w tym: ustalanie zakresu czynności dla poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu; określanie jednostek organizacyjnych, które będą realizować zadania obronne, ustalanie dla nich zakresu czynności; opracowanie regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny,
 8. organizacja i utrzymanie zdolności do wykonywania zadań w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa: sprawowanie nadzoru nad aktualizacją zestawów zadań obronnych; utrzymywanie stałego dyżuru w pełnej gotowości do działania; zapewnienie obiegu informacji; prowadzenie stałej kontroli nad realizacją zadań obronnych w Wydziałach Urzędu i podległych jednostkach organizacyjnych,
 9. planowanie obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej kraju, oraz prowadzenie ewidencji wykonywanych świadczeń,
 10. realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
 11. organizacja i prowadzenie szkolenia obronnego,
 12. prowadzenie ewidencji zgłoszeń ujawnionych niewypałów i materiałów niebezpiecznych, przekazywanie tych danych do specjalistycznej jednostki Wojska Polskiego.
Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2017
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  24-11-2017 14:21
  przez: Paweł Będzmirowski
 • zmodyfikowano:
  29-07-2019 13:56
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 480
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl