Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - dr Paweł Szymkowicz  

Do zakresu działania  należy:

 1. promocja inwestycyjna i gospodarcza Gminy,
 2. koordynowanie działalności spraw turystyki, kultury fizycznej i sportu w placówkach i obiektach na terenie Gminy, oraz organizowanie imprez,
 3. turystyczna promocja Gminy,
 4. współpraca z biurami turystycznymi, związkami i organizacjami turystycznymi oraz osobami prowadzącymi działalność turystyczną,
 5. planowanie sezonu turystycznego i nadzór nad jego przebiegiem,
 6. podejmowanie inicjatyw w zakresie profesjonalnej i kompleksowej obsługi turystów, oraz działań zwiększających infrastrukturę i bazę turystyczną,
 7. nadzór nad Centrum Informacji Turystycznej,
 8. eksploatacja, utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów sportowych stanowiących własność Gminy,
 9. nadzorowanie spraw finansowych i realizacji budżetu w podległych klubach sportowych,
 10. nadzór nad zapewnieniem przez organizatorów porządku i bezpieczeństwa na wszelkich imprezach,
 11. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami, klubami, organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,
 12. racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na zadania kultury fizycznej i sportu, prowadzenie dokumentacji, planowania i finansowej kontroli,
 13. współdziałanie z jednostkami kultury fizycznej i sportu w Gminie oraz rozliczanie środków pochodzących z budżetu Gminy,
 14. współdziałanie ze Szkolnym Związkiem Sportowym w trosce o rozwój sportu szkolnego,
 15. współdziałanie w organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, organizowanych na terenie gminy przez kluby sportowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej,
 16. promocja ww. tematyki w środkach masowej informacji,
 17. opracowywanie planów, kalendarzy i dokumentacji imprez sportowo – rekreacyjnych.
Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2017
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  24-11-2017 14:19
  przez: Paweł Będzmirowski
 • zmodyfikowano:
  29-01-2018 10:41
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 341
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×