Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Rady Miejskiej

Pracą Wydziału kieruje Kierownik Biura - mgr Patrycja Kanarska

Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy:

 1. wykonywanie wyznaczonych przez Radę Miejską zadań, zapewnienie sprawnej i właściwej organizacji i obsługi sesji Rady, stałych i doraźnych Komisji Rady,
 2. zapewnienie zgodności działania Rady z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. współdziałanie z organami samorządowymi działającymi na terenie Gminy,
 4. obsługa kancelaryjno – biurowa w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady, Komisje stałe, zespoły kontrolne, oraz prawem określone jednostki kontrolne i nadzorcze,
 5. obsługa Komisji Dyscyplinarnej II instancji dla rozstrzygania spraw dyscyplinarnych pracowników Urzędu,
 6. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, organów samorządu terytorialnego, referendum i konsultacji społecznych – w zakresie ustalonym ordynacją wyborczą i innymi ustawami, zadanie wykonywane wspólnie z wyznaczonymi Wydziałami Urzędu,
 7. prowadzenie zbiorów i rejestrów uchwał Rady Miejskiej, przepisów gminnych oraz opinii i wniosków komisji i radnych, a także egzekwowanie terminowej ich realizacji,
 8. promulgacja Uchwał Rady Miejskiej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego,
 9. organizowanie kontaktów Radnych z organizacjami, stowarzyszeniami, oraz mieszkańcami Gminy,
 10. organizacja i obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady, oraz obsługa spotkań radnych z wyborcami.
Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2017
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  24-11-2017 14:08
  przez: Paweł Będzmirowski
 • zmodyfikowano:
  30-01-2018 07:23
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 394
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl