Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny


ZARZĄDZENIE NR 378-PR.80.2015
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

 


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2013.594
z późniejszymi zmianami) – zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, który stanowi Załącznik Nr
1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 328-Pr.157/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach z późniejszymi zmianami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2015r.

 

 

Burmistrz Głuchołaz
mgr Edward Szupryczyński

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2017
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  23-11-2017 13:48
  przez: Paweł Będzmirowski
 • zmodyfikowano:
  10-03-2020 09:40
  przez: Mateusz Meres
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 786
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl