Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta-Decor sp. z o.o.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

 

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów,

w rejonie zakładu Malta-Decor sp. z o.o.

oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta-Decor sp. z o.o. oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią.

 

Dokument został uchwalony Uchwałą nr XLI/420/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 roku i znajduje się wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy, w pokoju nr 32.

 

Jednocześnie informuję, że dokument wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

Burmistrz Głuchołaz

Edward Szupryczyński

Metryczka
 • wytworzono:
  03-04-2018
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  03-04-2018 13:57
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 201
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl