Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 1383-PR.314.2018 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

ZARZĄDZENIE NR 1383-PR.314.2018
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ


z dnia 29 stycznia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach


Na podstawie art. 63 ust.1,10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach.
§ 2. Ogłoszenie konkursowe na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 48-340 Głuchołazy, stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Głuchołaz
mgr Edward Szupryczyński

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2018
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  30-01-2018 11:20
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 361
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl