Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

II Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach

Głuchołazy, dnia 30.11.2017r.

 

     Nr ZP.271.2.21.2017.JSz

 

       ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pod nazwą :

 

 „Opracowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach”

 

Termin złożenia oferty: 8 grudnia 2017r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz.U.z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm), na zasadzie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

ZIPbadania geotechniczne.zip
DOCInformacja o udzieleniu zamówienia.doc
PDFInformacja-protokół z otwarcia ofert.pdf
PDFIstotne Warunki Zamówienia.pdf
PDFmapa Koncepcja modernizacji Targowiska.pdf
ZIPmapa sytuacyjna i konepcja biznesowa.zip
PDFSprostowanie- informacji z otwarcia.pdf
PDFWybór najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFWyjaśnienia i zmiana IWZ.pdf
DOCZalaczniki nr 1-4 do IWZ.doc
PDFzał. nr 5 do IWZ- wzór umowy.pdf
PDFZapytanie ofertowe.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-01-2018
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  15-01-2018 12:46
  przez: Paweł Będzmirowski
 • zmodyfikowano:
  15-01-2018 12:49
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 206
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl