Przejdź do treści strony WCAG

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy

UCHWAŁA NR X/109/11
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Głuchołazy

JPEGrys zmiany Studium gm Glucholazy.jpeg
PDFTREŚĆ STUDIUM 2011.pdf
PDFUCHWAŁA NR X10911.pdf