Przejdź do treści strony WCAG

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny senior – zdrowy senior”.