Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

II Przetarg nieograniczony: Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 12 984 551 złotych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.23.2019.JSz    

 

 

 

II Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.

 

nazwa zamówienia:

 

Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego

 w wysokości 12 984 551 PLN

 

 

Tryb udzielenia zamówienia:

 

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Informacja o przetargu została umieszczona:

 • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 •  na stronie internetowej Zamawiającego;
 •  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Głuchołazy.

 

 

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

PDFogłoszenie w DZ.U.U.E..pdf
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

DOCSIWZ kredyt_2.doc
 

w tym:

Załącznik nr 1 do SIWZ- wzór Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- wersja edytowalna,

Załączniki nr 2, 3 do SIWZ - wzory oświadczeń i dokumentów,

wzór Formularza oferty,

Istotne Postanowienia Umowy.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Klucz publiczny:

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_be62f6a0-03c3-4a84-8f21-69a38ab4a0d4.asc
 

Załącznik nr 1a do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- wersja XML:

XMLespd-request.xml
 

Załącznik nr 5 do SIWZ - sprawozdania , opinie, Uchwały, raporty.

Sprawozdania:

I kwartał 2019

PDFRb-27S_I_kw_2019.pdf
PDFRb-28S_I_kw_2019.pdf
PDFRb-NDS_I_kw_2019.pdf
PDFRb-N_I_kw_2019.pdf
PDFRb-Z_I_kw_2019.pdf
 

II kwartał 2019

PDFRB-27S_IIkw_2019.pdf
PDFRB-28S_IIkw_2019.pdf
PDFRB-NDS_IIkw_2019.pdf
PDFRB-N_IIkw_2019.pdf
PDFRB-Z_IIkw_2019.pdf
 

IV kwartał 2018

PDFRb-27S_IV_kw_2018.pdf
PDFRb-28S_IV_kw_2018.pdf
PDFRb-NDS_IV_kw_2018.pdf
PDFRb-N_IV_kw_2018.pdf
PDFRb-ST_IV_kw_2018.pdf
PDFRb-Z_IV_kw_2018.pdf
 

IV kwartał 2017

PDFRb-27S za 2017 (korekta).pdf
PDFRB-27S za 2017.pdf
PDFRb-28S za 2017 (korekta).pdf
PDFRB-28S za 2017.pdf
PDFRB-N za 2017.pdf
PDFRb-NDS za 2017 (korekta).pdf
PDFRB-NDS za 2017.pdf
PDFRB-ST za 2017.pdf
PDFRb-Z za 2017 (korekta).pdf
PDFRB-Z za 2017.pdf
 

IV kwartał 2016

PDFRb-N IV 2016.pdf
PDFRb-NDS IV 2016.pdf
PDFRb-ST za 2016.pdf
PDFRb-Z IV 2016.pdf
PDFRb27S IV 2016.pdf
PDFRb28S IV 2016.pdf
 

Sprawozdania finansowe:

PDFBilans_budżet_2018.pdf
PDFBilans_jedn._2018.pdf
PDFInformacja_dodatkowa_2018.pdf
PDFRZiS_2018.pdf
PDFZZFI_2018.pdf
 

Opinie:

PDFopinia_RIO._sfinansowanie_deficytu_Projekt_budżetu.pdf
PDFOpinia_RIO_planowana_kwota_długu.pdf
PDFOPINIA_RIO_Projekt_budżetu.pdf
PDFopinia_RIO_projekt_wpf.pdf
PDFOpinia_RIO_sfinansowanie_deficytu_Budżet.pdf
PDFOpinia_RIO_sprawozdanie-wykonanie_budżetu_2017.pdf
 

Raport:

PDFRaport o stanie Gminy Głuchołazy za 2018 rok.pdf
 

Sprawozdanie wykonanie budżetu:

PDFSprawozdanie_wykonanie_budżetu_2017.pdf
PDFSprawozdanie_wykonanie_budżetu_2018.pdf
 

Uchwały:

PDFUchwala Nr III_25_18 z dnia 28 grudnia 2018 r_.pdf
PDFUchwala Nr III_26_18 z dnia 28 grudnia 2018 r_.pdf
PDFUchwala Nr III_27_18 z dnia 28 grudnia 2018 r_.pdf
PDFuchwała RIO_opinia_wykonanie_budżetu.pdf
PDFUchwała_RIO_OPOLE_17_2019 z dnia 08.05.2019.pdf
PDFUchwała_powołanie_Skarbnika.pdf

Zaświadczenie o wyborze Burmistrza:

PDFZaświadczenie_wybór_Burmistrza.pdf
 

Wyjaśnienia treści SIWZ:

PDFwyjaśnienia SIWZ.pdf
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie postępowania.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2019
  przez: Joanna Sznajder
 • opublikowano:
  09-08-2019 12:14
  przez: Joanna Sznajder
 • zmodyfikowano:
  13-09-2019 08:59
  przez: Joanna Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 183
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 409 21 00
fax: 77 409 21 01
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl