Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa gastronomiczna Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej "KROPKA" i Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba" w dniach 19-21 lipca 2019 r.

OFERTA

 

na obsługę gastronomiczną Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej „KROPKA” i Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej „Trampska Hudba”  w dniach 19-21 lipca 2019 r.

 

Gmina Głuchołazy informuje, że istnieje możliwość wydzierżawienia części działku nr 1476, na której zlokalizowany jest obiekt „Muszla Leśnej” na obsługę gastronomiczną w/w imprezy z wyłączeniem słodyczy, gofrów, lodów, rurek z kremem, popcornu itp.. Cena minimalna za dzierżawę  ustalona została na kwotę  11.000 zł netto (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) zawiera w sobie koszty dostępnych mediów tj. energia elektryczna i woda.

 

Dzierżawca, z którym Gmina Głuchołazy po przeprowadzonym postępowaniu zawrze umowę uzyskuje prawo do obsługi gastronomicznej imprezy za zasadzie wyłączności.

 

Osoby ubiegające się o przedmiotową dzierżawę winny przedstawić pisemną ofertę cenową dzierżawy (netto bez VAT) wraz z ofertą cenową brutto asortymentu, który zapewni w ramach obsługi gastronomicznej.

 

Wydzierżawiający dopuszcza możliwość sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% i piwa po przedstawieniu niezbędnych w tym celu pozwoleń.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na obsługę gastronomiczną „Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej „KROPKA” i Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej „Trampska Hudba”” w terminie do dnia 17.06.2019 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami.

 

Szczegóły informacji udziela Wydział Promocji, Turystyki i Sportu (I piętro, pok. 13tel. (077) 40 92 119, 502 341 847).

Metryczka
 • wytworzono:
  04-06-2019
  przez: Mateusz Meres
 • opublikowano:
  04-06-2019 13:34
  przez: Mateusz Meres
 • zmodyfikowano:
  04-06-2019 13:37
  przez: Mateusz Meres
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 140
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl