Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Burgrabice – etap I


 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.12.2019.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Burgrabice – etap I

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:

DOCogłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty, wzór umowy):

DOCSIWZ droga Burgrabice.doc
 

Dokumentacja techniczna:

Dokumentacja formalno-prawna:

PDFlicencja_interesantGG-III.6642.2236.2018.JB.pdf
PDFpelnomocnictwo.pdf
PDFZgłoszenie robót - droga Burgrabice.pdf
 

Projekt budowlany:

PDFPROJEKT BUDOWLANY-PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH w m BURGRABICE.pdf
 

Rysunki:

DWFPLAN SYTUACYJNY ISTNIEJĄCY NR 2 Burgrabice.dwf
DWFPLAN SYTUACYJNY ORIENTACYJNY RYS NR 1 Burgrabice.dwf
DWFPROFIL PODŁUŻNY RYS NR 4-1 Burgrabice.dwf
DWFPROFIL PODŁUŻNY RYS NR 4-2 Burgrabice.dwf
DWFPROFIL PODŁUŻNY RYS NR 4-3 Burgrabice.dwf
DWFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYS NR 3-1 Burgrabice.dwf
DWFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYS NR 3-2 Burgrabice.dwf
DWFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYS NR 3-3 Burgrabice.dwf
DWFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY RYS NR 6 Burgrabice.dwf
DWFPRZEKRÓJ NORMALNY RYS NR 5 Burgrabice.dwf
PDFPLAN SYTUACYJNY ISTNIEJĄCY NR 2 Burgrabice.pdf
PDFPLAN SYTUACYJNY ORIENTACYJNY RYS NR 1 Burgrabice.pdf
PDFPROFIL PODŁUŻNY RYS NR 4-1 Burgrabice.pdf
PDFPROFIL PODŁUŻNY RYS NR 4-2 Burgrabice.pdf
PDFPROFIL PODŁUŻNY RYS NR 4-3 Burgrabice.pdf
PDFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYS NR 3-1 Burgrabice.pdf
PDFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYS NR 3-2 Burgrabice.pdf
PDFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYS NR 3-3 Burgrabice.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY RYS NR 6 Burgrabice.pdf
PDFPRZEKRÓJ NORMALNY RYS NR 5 Burgrabice.pdf
 

STWiORB:

PDFSTWiORB-droga dojazdowa do gruntów rolnych w m Burgrabice.pdf
 

Przedmiar droga Burgrabice:

PDFPRZEDMIAR-DROGA BURGRABICE.pdf
 

Załącznik nr 1 -Burgrabice -zakres inwestycji- ETAP I:

PDFZałącznik nr 1-Burgrabice - zakres inwestycji - ETAP I.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert w dn. 24.05.2019r.

PDFinfor. z otwarcia ofert.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

PDFinformacja o wyborze.pdf
 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-05-2019
  przez: Joanna Sznajder
 • opublikowano:
  09-05-2019 14:41
  przez: Joanna Sznajder
 • zmodyfikowano:
  31-05-2019 13:11
  przez: Joanna Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 197
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl