Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Mapa biuletynu

Obrady rozpoczęto 2018-11-21 o godz. 11:13:17, a zakończono o godz. 15:01:38 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 20 członków:

 1. Andrzej Gębala
 2. Alicja Szymkowicz
 3. Grzegorz Ptak
 4. Kazimierz Stychno
 5. Bolesław Stychno
 6. Mariusz Migała
 7. Klaudia Pach-Gomulnicka
 8. Daniel Szenawa
 9. Michał Koszut
 10. Teresa Wilk
 11. Jan Chaszczewicz
 12. Bogusław Kanarski
 13. Adam Łabaza
 14. Stanisław Szul
 15. Mieczysław Skupień
 16. Jacek Wanicki
 17. Szymon Biliński
 18. Ryszard Udziela
 19. Paweł Szpak
 20. Lucyna Stadnik


1. Otwarcie sesji (11:13:00)


2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze (11:16:00)


3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych (11:20:00)


4. Stwierdzenie kworum (11:23:00)


5. Wybór Komisji Skrutacyjnej (11:23:00)

komisja skrutacyjna (11:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Alicja Szymkowicz, Grzegorz Ptak, Adam Łabaza, Jacek Wanicki, Szymon Biliński, Mariusz Migała, Teresa Wilk, Bolesław Stychno, Lucyna Stadnik, Mieczysław Skupień, Kazimierz Stychno, Ryszard Udziela, Andrzej Gębala, Michał Koszut, Klaudia Pach-Gomulnicka, Stanisław Szul
 • BRAK GŁOSU(4):
  Daniel Szenawa, Jan Chaszczewicz, Bogusław Kanarski, Paweł Szpak


6. Wybór Przewodniczącego Rady (11:29:00)


7. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady (12:00:00)


8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania (12:22:00)


9. zmiana porządku obrad (12:32:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:40:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 21

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jerzy Wojnarowski

zmiana porządku obrad (12:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Grzegorz Ptak, Adam Łabaza, Alicja Szymkowicz, Mariusz Migała, Andrzej Gębala, Ryszard Udziela, Paweł Szpak, Daniel Szenawa, Mieczysław Skupień, Kazimierz Stychno, Bolesław Stychno, Stanisław Szul, Michał Koszut
 • PRZECIW (6):
  Szymon Biliński, Jacek Wanicki, Bogusław Kanarski, Teresa Wilk, Jerzy Wojnarowski, Jan Chaszczewicz


10. przerwa (12:47:00)


11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Głuchołaz (13:23:00)

wniosek J.Wanicki obniżenie wynagrodzenia Burmistrza o 1100 zł (13:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Jacek Wanicki, Jerzy Wojnarowski, Szymon Biliński, Teresa Wilk
 • PRZECIW (14):
  Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ryszard Udziela, Alicja Szymkowicz, Stanisław Szul, Andrzej Gębala, Paweł Szpak, Daniel Szenawa, Grzegorz Ptak, Mieczysław Skupień, Adam Łabaza, Bolesław Stychno, Mariusz Migała, Kazimierz Stychno
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogusław Kanarski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Michał Koszut, Jan Chaszczewicz

głosowanie projektu uchwały (13:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Grzegorz Ptak, Andrzej Gębala, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Paweł Szpak, Adam Łabaza, Daniel Szenawa, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Bolesław Stychno, Mariusz Migała, Michał Koszut, Mieczysław Skupień, Kazimierz Stychno
 • PRZECIW (5):
  Jacek Wanicki, Jerzy Wojnarowski, Szymon Biliński, Teresa Wilk, Jan Chaszczewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogusław Kanarski


12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie budowy obwodnicy Głuchołaz w ciągu drogi krajowej nr 40 (13:39:00)

głosowanie projektu uchwały (14:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (21):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Alicja Szymkowicz, Jacek Wanicki, Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Lucyna Stadnik, Bogusław Kanarski, Paweł Szpak, Mieczysław Skupień, Bolesław Stychno, Andrzej Gębala, Jerzy Wojnarowski, Jan Chaszczewicz, Mariusz Migała, Ryszard Udziela, Stanisław Szul, Teresa Wilk, Kazimierz Stychno, Szymon Biliński, Michał Koszut, Adam Łabaza


13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwał w sprawie poparcia dla działań Burmistrza Głuchołaz (14:04:00)

głosowanie projektu uchwały (14:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (20):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Andrzej Gębala, Adam Łabaza, Jacek Wanicki, Paweł Szpak, Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Lucyna Stadnik, Szymon Biliński, Ryszard Udziela, Bogusław Kanarski, Stanisław Szul, Bolesław Stychno, Alicja Szymkowicz, Teresa Wilk, Jerzy Wojnarowski, Jan Chaszczewicz, Michał Koszut, Mieczysław Skupień, Kazimierz Stychno
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Migała


14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz ustalenia jej składu osobowego (14:07:00)

Gębala Andrzej (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Stanisław Szul, Adam Łabaza, Andrzej Gębala, Ryszard Udziela, Paweł Szpak, Alicja Szymkowicz, Lucyna Stadnik, Kazimierz Stychno, Jan Chaszczewicz, Grzegorz Ptak, Michał Koszut, Bolesław Stychno, Daniel Szenawa, Mariusz Migała, Teresa Wilk, Szymon Biliński, Mieczysław Skupień
 • PRZECIW (3):
  Jacek Wanicki, Jerzy Wojnarowski, Bogusław Kanarski

Koszut Michał (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Andrzej Gębala, Ryszard Udziela, Adam Łabaza, Mariusz Migała, Alicja Szymkowicz, Michał Koszut, Bolesław Stychno, Paweł Szpak, Stanisław Szul, Kazimierz Stychno, Mieczysław Skupień, Daniel Szenawa
 • PRZECIW (7):
  Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński, Jacek Wanicki, Jerzy Wojnarowski, Teresa Wilk, Grzegorz Ptak, Bogusław Kanarski

Pach-Gomulnicka Klaudia (14:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Andrzej Gębala, Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Mariusz Migała, Grzegorz Ptak, Jacek Wanicki, Alicja Szymkowicz, Stanisław Szul, Mieczysław Skupień, Michał Koszut, Kazimierz Stychno, Paweł Szpak, Adam Łabaza, Teresa Wilk, Bolesław Stychno, Szymon Biliński, Ryszard Udziela, Daniel Szenawa
 • PRZECIW (2):
  Jerzy Wojnarowski, Jan Chaszczewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogusław Kanarski

Szul Stanisław (14:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Andrzej Gębala, Stanisław Szul, Mariusz Migała, Grzegorz Ptak, Lucyna Stadnik, Ryszard Udziela, Mieczysław Skupień, Alicja Szymkowicz, Adam Łabaza, Paweł Szpak, Jerzy Wojnarowski, Kazimierz Stychno, Michał Koszut, Teresa Wilk, Bolesław Stychno, Daniel Szenawa, Jan Chaszczewicz
 • PRZECIW (2):
  Szymon Biliński, Jacek Wanicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogusław Kanarski

Łabaza Adam (14:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Lucyna Stadnik, Stanisław Szul, Adam Łabaza, Klaudia Pach-Gomulnicka, Andrzej Gębala, Alicja Szymkowicz, Grzegorz Ptak, Ryszard Udziela, Bolesław Stychno, Kazimierz Stychno, Michał Koszut, Mieczysław Skupień, Paweł Szpak, Mariusz Migała, Daniel Szenawa, Jan Chaszczewicz
 • PRZECIW (2):
  Jacek Wanicki, Jerzy Wojnarowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Bogusław Kanarski, Szymon Biliński, Teresa Wilk

Wojnarowski Jerzy (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Szul, Grzegorz Ptak, Andrzej Gębala, Szymon Biliński, Jacek Wanicki, Bogusław Kanarski, Lucyna Stadnik, Mariusz Migała, Jan Chaszczewicz, Jerzy Wojnarowski, Alicja Szymkowicz, Teresa Wilk, Kazimierz Stychno, Paweł Szpak, Ryszard Udziela, Daniel Szenawa, Bolesław Stychno
 • PRZECIW (3):
  Mieczysław Skupień, Michał Koszut, Adam Łabaza
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Klaudia Pach-Gomulnicka

Biliński Szymon (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Jacek Wanicki, Jan Chaszczewicz, Jerzy Wojnarowski, Teresa Wilk, Mieczysław Skupień, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński, Adam Łabaza, Bolesław Stychno
 • PRZECIW (9):
  Andrzej Gębala, Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Alicja Szymkowicz, Ryszard Udziela, Stanisław Szul, Mariusz Migała, Paweł Szpak, Kazimierz Stychno
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Michał Koszut

Chaszczewicz Jan (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Grzegorz Ptak, Stanisław Szul, Klaudia Pach-Gomulnicka, Teresa Wilk, Ryszard Udziela, Jacek Wanicki, Andrzej Gębala, Alicja Szymkowicz, Lucyna Stadnik, Bogusław Kanarski, Paweł Szpak, Jerzy Wojnarowski, Szymon Biliński, Adam Łabaza, Mieczysław Skupień, Bolesław Stychno
 • PRZECIW (2):
  Mariusz Migała, Kazimierz Stychno
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Daniel Szenawa, Jan Chaszczewicz, Michał Koszut

Wanicki Jacek (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Daniel Szenawa, Jacek Wanicki, Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński, Jerzy Wojnarowski, Grzegorz Ptak, Bogusław Kanarski, Teresa Wilk
 • PRZECIW (12):
  Andrzej Gębala, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Ryszard Udziela, Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Adam Łabaza, Paweł Szpak, Mariusz Migała, Mieczysław Skupień, Kazimierz Stychno, Michał Koszut
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bolesław Stychno

Wanicki Jacek (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Daniel Szenawa, Jacek Wanicki, Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński, Jerzy Wojnarowski, Grzegorz Ptak, Bogusław Kanarski, Teresa Wilk
 • PRZECIW (12):
  Andrzej Gębala, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Ryszard Udziela, Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Adam Łabaza, Paweł Szpak, Mariusz Migała, Mieczysław Skupień, Kazimierz Stychno, Michał Koszut
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bolesław Stychno

głosowanie projektu uchwały (14:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Lucyna Stadnik, Alicja Szymkowicz, Andrzej Gębala, Klaudia Pach-Gomulnicka, Grzegorz Ptak, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Stanisław Szul, Paweł Szpak, Michał Koszut, Daniel Szenawa, Bolesław Stychno, Szymon Biliński, Mariusz Migała, Jerzy Wojnarowski, Kazimierz Stychno, Mieczysław Skupień, Teresa Wilk, Jan Chaszczewicz
 • PRZECIW (1):
  Jacek Wanicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogusław Kanarski


15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz ustalenia jej składu osobowego (14:16:00)

głosowanie projektu uchwał (14:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Grzegorz Ptak, Adam Łabaza, Alicja Szymkowicz, Stanisław Szul, Daniel Szenawa, Paweł Szpak, Jan Chaszczewicz, Michał Koszut, Ryszard Udziela, Teresa Wilk, Andrzej Gębala, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński, Bolesław Stychno, Kazimierz Stychno, Mieczysław Skupień, Mariusz Migała
 • PRZECIW (1):
  Jerzy Wojnarowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jacek Wanicki


16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego (14:35:00)

głosowanie projektu uchwały (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (20):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Daniel Szenawa, Jacek Wanicki, Adam Łabaza, Stanisław Szul, Grzegorz Ptak, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Paweł Szpak, Bogusław Kanarski, Alicja Szymkowicz, Ryszard Udziela, Mieczysław Skupień, Kazimierz Stychno, Bolesław Stychno, Jerzy Wojnarowski, Michał Koszut, Andrzej Gębala, Szymon Biliński, Mariusz Migała
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jan Chaszczewicz


17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego (14:37:00)

głosowanie projektu uchwały (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (20):
  Grzegorz Ptak, Klaudia Pach-Gomulnicka, Adam Łabaza, Jacek Wanicki, Lucyna Stadnik, Alicja Szymkowicz, Andrzej Gębala, Bolesław Stychno, Ryszard Udziela, Stanisław Szul, Paweł Szpak, Mieczysław Skupień, Bogusław Kanarski, Daniel Szenawa, Jerzy Wojnarowski, Mariusz Migała, Kazimierz Stychno, Szymon Biliński, Teresa Wilk, Michał Koszut
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Chaszczewicz


18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego (14:39:00)

głosowanie projektu uchwały (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (21):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Alicja Szymkowicz, Grzegorz Ptak, Jacek Wanicki, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Szymon Biliński, Adam Łabaza, Teresa Wilk, Daniel Szenawa, Paweł Szpak, Stanisław Szul, Bolesław Stychno, Andrzej Gębala, Kazimierz Stychno, Mariusz Migała, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz, Michał Koszut, Mieczysław Skupień, Jerzy Wojnarowski


19. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego (14:41:00)

głosowanie projektu uchwały (14:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (21):
  Lucyna Stadnik, Daniel Szenawa, Klaudia Pach-Gomulnicka, Adam Łabaza, Grzegorz Ptak, Alicja Szymkowicz, Bogusław Kanarski, Andrzej Gębala, Paweł Szpak, Szymon Biliński, Ryszard Udziela, Stanisław Szul, Teresa Wilk, Bolesław Stychno, Mariusz Migała, Jerzy Wojnarowski, Kazimierz Stychno, Michał Koszut, Mieczysław Skupień, Jacek Wanicki, Jan Chaszczewicz


20. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach (14:42:00)

głosowanie projektu uchwały A.Gębala (14:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Daniel Szenawa, Grzegorz Ptak, Paweł Szpak, Adam Łabaza, Kazimierz Stychno, Ryszard Udziela, Alicja Szymkowicz, Stanisław Szul, Mieczysław Skupień, Mariusz Migała, Michał Koszut, Bolesław Stychno, Jan Chaszczewicz, Andrzej Gębala
 • PRZECIW (3):
  Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki, Szymon Biliński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Bogusław Kanarski, Teresa Wilk


21. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (14:47:00)

głosowanie projektu uchwał Klaudia Pach- Gomulnicka (14:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (21):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Andrzej Gębala, Stanisław Szul, Lucyna Stadnik, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Paweł Szpak, Szymon Biliński, Alicja Szymkowicz, Daniel Szenawa, Bogusław Kanarski, Bolesław Stychno, Kazimierz Stychno, Jan Chaszczewicz, Teresa Wilk, Jacek Wanicki, Mariusz Migała, Grzegorz Ptak, Jerzy Wojnarowski, Mieczysław Skupień, Michał Koszut


22. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (14:49:00)

głosowanie projektu uchwały A.Łabaza (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Grzegorz Ptak, Andrzej Gębala, Daniel Szenawa, Adam Łabaza, Kazimierz Stychno, Bogusław Kanarski, Stanisław Szul, Ryszard Udziela, Alicja Szymkowicz, Paweł Szpak, Mariusz Migała, Teresa Wilk, Bolesław Stychno, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Michał Koszut
 • PRZECIW (1):
  Jerzy Wojnarowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Jacek Wanicki, Szymon Biliński


23. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury (14:51:00)

głosowanie projektu uchwały S.Szul (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (21):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Andrzej Gębala, Alicja Szymkowicz, Daniel Szenawa, Bogusław Kanarski, Teresa Wilk, Adam Łabaza, Lucyna Stadnik, Grzegorz Ptak, Stanisław Szul, Paweł Szpak, Ryszard Udziela, Kazimierz Stychno, Bolesław Stychno, Jerzy Wojnarowski, Mariusz Migała, Michał Koszut, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Jacek Wanicki, Szymon Biliński


24. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska. (14:52:00)

Wilk Teresa (14:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Daniel Szenawa, Grzegorz Ptak, Teresa Wilk, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński, Jerzy Wojnarowski, Jan Chaszczewicz, Jacek Wanicki
 • PRZECIW (8):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Adam Łabaza, Mariusz Migała, Alicja Szymkowicz, Stanisław Szul, Kazimierz Stychno, Lucyna Stadnik, Andrzej Gębala
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Ryszard Udziela, Paweł Szpak, Mieczysław Skupień, Michał Koszut, Bolesław Stychno

Ryszard Udziela (14:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Andrzej Gębala, Adam Łabaza, Kazimierz Stychno, Paweł Szpak, Alicja Szymkowicz, Stanisław Szul, Mariusz Migała, Bolesław Stychno, Mieczysław Skupień, Michał Koszut
 • PRZECIW (2):
  Grzegorz Ptak, Jerzy Wojnarowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (7):
  Daniel Szenawa, Teresa Wilk, Ryszard Udziela, Szymon Biliński, Jacek Wanicki, Jan Chaszczewicz, Bogusław Kanarski

głosowanie projektu uchwały R.Udziela (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Adam Łabaza, Andrzej Gębala, Kazimierz Stychno, Grzegorz Ptak, Jerzy Wojnarowski, Paweł Szpak, Jacek Wanicki, Lucyna Stadnik, Alicja Szymkowicz, Stanisław Szul, Mariusz Migała, Szymon Biliński, Bolesław Stychno, Michał Koszut, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Daniel Szenawa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Ryszard Udziela, Teresa Wilk, Bogusław Kanarski


25. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego (14:56:00)

Grzegorz Ptak (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Szymon Biliński, Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Bogusław Kanarski, Jerzy Wojnarowski, Teresa Wilk, Jan Chaszczewicz, Jacek Wanicki
 • PRZECIW (10):
  Andrzej Gębala, Lucyna Stadnik, Ryszard Udziela, Kazimierz Stychno, Bolesław Stychno, Alicja Szymkowicz, Stanisław Szul, Mariusz Migała, Mieczysław Skupień, Michał Koszut
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Adam Łabaza, Paweł Szpak

Bolesław Stychno (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Andrzej Gębala, Stanisław Szul, Paweł Szpak, Kazimierz Stychno, Alicja Szymkowicz, Mariusz Migała, Bolesław Stychno, Michał Koszut, Ryszard Udziela, Adam Łabaza, Mieczysław Skupień
 • PRZECIW (6):
  Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Bogusław Kanarski, Jerzy Wojnarowski, Teresa Wilk, Szymon Biliński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Jacek Wanicki, Jan Chaszczewicz

głosowanie projekt uchwały B.Stychno (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Adam Łabaza, Andrzej Gębala, Paweł Szpak, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Mariusz Migała, Ryszard Udziela, Michał Koszut, Mieczysław Skupień, Bolesław Stychno, Jan Chaszczewicz
 • PRZECIW (4):
  Grzegorz Ptak, Jerzy Wojnarowski, Szymon Biliński, Teresa Wilk
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Daniel Szenawa, Jacek Wanicki, Bogusław Kanarski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Kazimierz Stychno


26. Zakończenie obrad I sesji Rady (15:01:00)


Zakończono sesję (15:01:38)

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  23-06-2015
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  23-06-2015 15:03
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Glucholazy
  odwiedzin: 782
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl